Inhoudsopgave:
De methodiek van Leven in Compassie is:
1. een meditatieve bijeenkomst
2. een co-creatie van wijsheid
3. de werkwijze is ervaringsgericht
4. geleid door wat er aanwezig is
5. je leert de vijf kunsten van Leven in Compassie
6. het is gebaseerd op Meditatie, Geweldloze Communicatie en Circling

(klik om te scrollen)

Een meditatieve bijeenkomst

Mijn manier werkt niet door te praten over problemen of door je verleden te analyseren. Ik werk niet door je te adviseren, of door te vertellen wat je moet doen. Mijn manier werkt door samen te bestuderen wat er nu gebeurt.

Met meditatie leer ik je helder bestuderen wat je denkt, voelt, ziet en ervaart. En ik leer je ook hoe je hiermee mij kunt zien en de ander kunt ontmoeten. Ik help je contact te maken met je lichaam en je lichaamsgewaarzijn te vergroten. We ontdekken hoe je gewoontes, patronen en gedachtes verschijnen in dit moment en vormen wie je bent. En dat alles met liefdevolle vriendelijkheid.

Je leert jezelf kennen op een nieuwe manier – een manier die inzicht, helderheid en zelfcompassie brengt. Je ontdekt een onderliggende “OK-heid”, zelfs bij intense emoties. Dat is emotionele veerkracht. Je voelt je lichter en levendiger. Je wordt écht gezien. En je leert hoe je mensen écht kunt zien, met liefde en compassie.

Een co-creatie van wijsheid

Ik wil geen relatie waarin ik pretendeer alles te weten, en jij alles moet leren. Daarmee zie ik jouw wijsheid over het hoofd. Daarom daag ik je uit om verantwoordelijkheid te nemen en leiderschap te ontwikkelen. Neem de leiding. Spreek uit wat in je leeft. Zeg wat jij ziet. Kom op voor de groep.

Ik wil een co-creatie van wijsheid faciliteren. Dat is mijn werkelijke bijdrage: niet mijn inzichten, oefeningen of theorie, maar een omgeving waarin jij kunt opbloeien. 

Ik ben niet alleen leider, maar ook deelnemer. Ik hou mijzelf niet afzijdig van de groep, maar ik breng mezelf in. Ik deel wat er in mij leeft, en welke impact dat op mij maakt. Ik kom opdagen met alle levendigheid, kwetsbaarheid en echtheid die ik in mij heb.

Zo ontmoeten we van mens tot mens, en niet als leraar en leerling.

Ervaringsgerichte oefeningen

Ik werk ervaringsgericht. Dat betekent dat je weinig theorie krijgt, maar veel gaat oefenen, voelen en ervaren.

Ik begeleid oefeningen in spreken, luisteren, mediteren en je lichaam volgen. Oefeningen doe je alleen, in twee- of drietallen of met de hele groep.

Geleid door wat aanwezig is

Soms belemmeren oefeningen diepgang en levendigheid. Dat gebeurt als ik niet meer reageer op wat er leeft in de groep.  Ik laat me daarom leiden door wat aanwezig is, en niet door de vooraf vastgestelde structuur. Dat zorgt soms voor onverwachte wendingen, maar altijd ten dienste van meer diepgang en levendigheid.

Wat leeft er nu in ons?
Wat wil er nu gebeuren?
Hoe kunnen we met elkaar nog meer onszelf zijn?
Waar heeft iedereen nu behoefte aan?

De vijf kunsten van Leven in Compassie

Bij Leven in Compassie is er slechts één traject: Hoe kun je leven in compassie?

Leven in Compassie is een levenskunst. Je groeit in volop leven, verbinding met anderenemotionele veerkracht en wijsheid. Je bent nooit uitgeleerd, want een kunst kun je blijven verdiepen en verfijnen. Iedereen ontwikkeld zijn eigen stijl, en er is géén perfecte manier om het te doen.

De levenkunst van Leven in Compassie is opgebouwd uit vijf individuele kunsten.

De vijf kunsten

  1. De kunst van Compassie: Hoe is dit mooi?
  2. De kunst van Aanwezigheid: Wat is hier nu?
  3. De kunst van Authenticiteit: Wat is waar?
  4. De kunst van Empathie: Hoe is het om jou te zijn?
  5. De kunst van Overgave: Wat wil hier nu gebeuren?

 

De kunst van Compassie: Hoe is dit mooi?
Deze kunst gaat over het ontwikkelen van (zelf)compassie. Je leert een nieuw perspectief waarmee oordelen, hardheid en strengheid transformeren naar begrip, zachtheid en vriendelijkheid.

De kunst van Aanwezigheid: Wat is hier nu?
Deze kunst gaat over aanwezig zijn. Door middel van meditatie technieken keer je steeds terug naar het hier en nu. Je wordt meer bewust van je lichaam, je gevoelens en je gedachtes. Dit levert inzicht op en hiermee kun je oude patronen doorbreken. Dankzij de boeddhistische achtergrond ontwikkel je ook emotionele veerkracht.

De kunst van Authenticiteit: Wat is waar?
Bij deze kunst leer je om eerlijk, transparant en kwetsbaar te spreken. Je leert hoe je verbinding kunt scheppen tijdens conflict of heftige emoties. Maar je leert ook te vertrouwen op je rauwe expressie.

De kunst van Empathie: Hoe is het om jou te zijn?
De kunst gaat over diep luisteren: hoe kun je iemand écht zien en begrijpen? Je wordt bewust van allerlei valkuilen (zoals b.v. iemand proberen te veranderen, ongevraagd advies geven, etc) en leert hoe aandacht en empathie vaak méér te bieden heeft dan praktische oplossingen.

De kunst van Overgave: Wat wil er gebeuren?
Deze kunst gaat over het loslaten van controle. Je leert te vertrouwen op je lichaam, je gevoelens en je intuïtie. Paradoxaal genoeg kun je dan juist beter richting geven aan je leven – omdat je beter kunt surfen op het ritme van het leven.

Meditatie, Geweldloze Communicatie en Circling

De vijf kunsten is mijn unieke combinatie van wat ik geleerd heb bij Meditatie, Geweldloze Communicatie en Circling.

Meditatie
Leven in Compassie is meditatie, maar dan niet in je eentje: We richten onze aandacht op de interactie met elkaar. Daarmee verlaat je de veiligheid van het kussentje: Je brengt meditatie van het kussentje in het echte leven. Lees meer over meditatie.

Geweldloze Communicatie
Leven in Compassie is Geweldloze Communicatie, maar dan vanuit wat hier en nu aanwezig is, in plaats vanuit het theoretische model. Dat geeft diepgang en levendigheid aan oefeningen die anders erg cognitief of mechanisch kunnen zijn. Lees meer over Geweldloze Communicatie.

Circling
Leven in Compassie is Circling, maar dan aangevuld met oefeningen en theorie uit Mediatie en Geweldloze Communicatie. Zo krijg je meer houvast. Lees meer over Circling.

Lees hier hoe ik Mediatie, Geweldloze Communicatie en Circling heb gekoppeld aan de vijf kunsten van Leven in Compassie.

En nog meer…
Naast mijn training in Meditatie, Geweldloze Communicatie en Circling laat ik me ook inspireren door talloze andere richtingen:

Acceptatie & Commitment Therapie, Mindfulness Based Stress Reduction, Focusing, Appreciative Inquiry, Hakomi Therapy, Zen, Boeddhisme, Reinventing Organisations, Theory U, Integraal theorie, Thich Nhat Hahn, NARM, Somatic Experiencing, Ontwikkelingspsychologie, Robert Kegan, Trauma werk, Opstellingen, Systemisch werk.

Verder lezen
Bekijk het aanbod, of lees over de voordelen, of lees verder over de elementen van MeditatieGeweldloze Communicatie en Circling.